HC Andersen Marathon
14-01-2020

20 år med Torben i spidsen // Bestyrelsen

- en stor tak

 

For næsten 50 år siden udtrykte en meget kendt statsminister sig således:

"Efter afstemningen i går er den parlamentariske situation uændret. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke en selvfølge at statsministeren fortsætter. Jeg har længe ønsket mig at trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det". Det var ordene fra folketingets talerstol og statsministeren var Jens Otto Krag. Med en lille omskrivning kunne en aktuel situation omkring H.C. Andersen Marathon lyde således.

 

Efter afslutningen af HCA Marathon 2019, og dermed 20-års jubilæet gennemført, er grundlaget for HCA arrangementerne uændret. H.C. Andersen Marathon fortsætter.

 

Derimod er det ikke en selvfølge at direktøren fortsætter. "Jeg har for lang tid siden besluttet, at når 20 års jubilæet var overstået, ville jeg trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det pr. 31.12.2019". Sådan udtalte Torben Simonsen sig til undertegnede tidligere i 2019.

 

20 fantastiske år er gået med Torben i spidsen for en organisation, der har været i kontinuerlig udvikling.

 

Med en iværksætters tro på sin idé, som var formuleret i et idegrundlag, tog H.C. Andersen Marathon sin begyndelse for 20 år siden. Troen på ideen, de visionære tanker og et stærkt og godt netværk i idrætskredse og i privatlivet og en kolossal arbejdsindsats, var de redskaber der var til rådighed, sammen med gode relationer til offentlige myndigheder og den økonomiske og organisatoriske hjælp, der kom herfra.

 

Samarbejdspartnerne var fra starten Fjordager I.F og Odense Rulleskøjteklub. Odense Rulleskøjteklub trak sig hurtigt ud af samarbejdet af ressourcemæssige årsager. Siden har Fjordager I.F været den bærende forening med en meget stor kreds af frivillige hjælpere, der i samarbejde med Torben, Line og Mette har gennemført et hav af arrangementer med meget høj kvalitet og stort deltagerantal.

 

Også andre organisationer har bidraget til den udvikling HCA Marathon har gennemløbet. Sport Event Fyn, Udvikling Fyn, Fynske Idrætsforbund, Fyns Erhverv, Odense Kommune, og senest er den fynske turisme og uddannelsesinstitutionerne kommet til. Manden i spidsen for at koordinere aktiviteterne er Torben Simonsen.

 

Torben har med sin dybe forankring i foreningslivet forstået at skabe en frivillighedskultur omkring HCA Marathon, der er unik. Det er det bærende element i HCA aktiviteterne, en værdi som vi skal gøre alt for at bringe videre ind i fremtiden. Fællesskabet og sammenholdet er det fundament et folkeligt arrangement skal bæres af.

 

En stor tak til Torben Simonsen, som har gjort en stor og flot indsats med H.C. Andersen Marathon og gjort arrangementet kendt og respekteret for sin kvalitet og service i ind og udland.

 

 

På vegne af bestyrelsen

Helge Pasfall

 

 


 

Dynamicweb