HC Andersen Marathon
10-06-2020

SIDSTE NYT // CORONA

- HCA Marathon 2020

 

Sidste nyt om Corona og HCA Marathon

 

Så kom vi ind fase 3 af genåbningen af Danmark og vi fik som danskere igen mulighed for at samles lidt flere, samt fik også lov til lidt mere.

 

For os her hos HCA Marathon bragte udmeldingerne fra Statsministeren os desværre ikke meget tættere på en afklaring af, om vi må arrangere HCA Marathon den 27. september 2020.

 

Vi er i fortsat god dialog med de lokale myndigheder og arbejder hen mod en afvikling af HCA Marathon 2020, og det er også aftalt at det bliver på samme rute som i 2019.

 

Hvad angår den øvrige delt af arrangementet er der ingen tvivl om at vi på lige fod med resten af Danmark, komme til at opleve øgede krav til afstand og hygiejne, samt om tiltag til beskyttelse af såvel frivillige som deltagere mod smitte med Covid-19. Hvad kravene bliver, og omfanget heraf vil afhænge af udmeldingerne fra regering og sundhedsmyndigheder, og vi vender tilbage straks der er nyt herom.

 

Første sikre tegn på at der er et HCA Marathon på vej, er fortræningen, som var planlagt til at starte den 2. august 2020.  Med et planlagt forsamlingsforbud på mere end 100 personer frem til den 8. august 2020, må vi allerede nu med beklagelse meddele, at fortræningen tidligst starter søndag den 9. august 2020. Dette sker desværre kun såfremt forsamlingstilbuddet tillader dette. Også her vender vi tilbage i tak med at der kommer nyt fra relevante myndigheder.

 

Vi er stærke i troen på at vi kommer til at lave HCA Marathon i 2020 – selvom forstanden af og til fortæller os det modsatte. Vi håber i alle holder humøret oppe, passer træningen frem mod den 27. september samt ikke mindst passer godt på jer selv og hinanden.

 

Erik J. Mogensen

Løbsdirektør

Dynamicweb