HC Andersen Marathon
31-08-2015

SÅ SKAL DEN LÆNGSTE TUR LØBES

- ved årets fortræning

 

På søndag den 6. september løbes de to længste træningsture, som dette års fortræning byder på - 4 uger før H.C. Andersen Marathon.


Der løbes henholdsvis 29 og 18 km.
Kan du gennemføre disse distancer, så får du ikke problemer med at gennemføre den valgte distance søndag den 4. oktober.

 

29 km
Start Ansgar Anlæg
Sdr. Boulevard – til højre ad
J.B. Windsløws Vej – til højre ad
Heden – til venstre ad
Falen – til højre ad
Grønløkkevej til venstre ad
Middelfartvej – til højre ad
Christmas Møllersvej – til højre ad
Højstrupvej til højre ad
Møllemarksvej til Atletikstadion –
hvor der løbes en runde - til
Møllemarksvej til venstre ad
Stadionvej – til højre ad
Ruggårdsvej – til venstre ad
Åløkke Allé – til venstre ad
Næsbyvej (væskedepot) – til højre ad
Næsbyhovedvej – ad
Kanalvej – til venstre ad
Gammelsø – til venstre ad
Toldbodgade – til venstre ad
Havnegade (væskedepot) – til højre ad
Helsingborggade – til venstre ad
Tolderlundsvej – til højre ad
Victoriagade – til venstre ad
Windelsvej – til højre ad
Sprogøvej – til højre ad
Skibhusvej(væskedepot) – til venstre ad
Thomas B. Thriges Gade – til venstre ad
Hans Mules gade – til højre ad
Overgade - til
Vestergade – til højre ad
Kongensgade – til højre ad
Slotsgade til venstre ad
Jernbanegade – til venstre ad
Vindegade – til venstre ad
Pantheonsgade - til venstre ad
Vestergade – til højre ad
Mageløs – til højre ad
Holsedore – til højre ad
Filosoffen - til venstre gennem
Munke Mose - til højre ad cykelsti til -
Sadolinsgade - til højre ad
Lahnsgade - til venstre ad
Langelinie – til venstre ad
Kastanievej – til højre ad
Læssøegade – til højre ad
Ringvejen – til højre ad
Sadolinsgade –  til venstre ad
Kastanievej – til venstre ad
Sdr. Boulevard – til højre ad
J.B. Windsløws Vej – til højre ad
Heden – til venstre ad
Falen – til højre ad
Grønløkkevej til højre ad
Middelfartvej – ad
Vesterbro – ad
Vestergade til højre ad
Mageløs – til højre ad
Holsedore – til højre ad
Filosoffen - til venstre gennem
Munke Mose - til højre ad cykelsti til -
Sadolinsgade - til højre ad
Lahnsgade - til venstre ad
Langelinie – til venstre ad
Kastanievej – til højre ad
Læssøegade – til højre ad
Hannerupgårdsvej – til højre ad
Sadolinsgade – til venstre ad
Kastanievej – til højre ad
Sdr. Boulevard – til Ansgar Anlæg 
- her er der væskedepot

18 km
Start: Ansgar Kirke -
Sdr. Boulevard – til højre ad
J.B. Windsløws Vej – til højre ad           
Heden – til venstre ad
Falen – til højre ad
Grønløkkevej - til venstre ad
Middelfartvej – til højre ad
Christmas Møllersvej – til højre ad             
Stadionvej – til højre ad
Ruggårdsvej – til venstre ad
Åløkke Allé – til venstre ad
Næsbyvej – til højre ad
Næsbyhovedvej – ad
Kanalvej – til venstre ad
Gammelsø – til venstre ad
Toldbodgade – til venstre ad
Havnegade (væskedepot) – til højre ad
Helsingborggade – til venstre ad
Tolderlundsvej – til højre ad
Gøteborggade – til venstre ad
Windelsvej – til højre ad
Sprogøvej – til højre ad
Skibhusvej – til venstre ad
Thomas B. Thriges Gade – til
Venstre ad
Hans Mules Gade til højre ad
Overgade - til
Vestergade – til højre ad
Kongensgade – til højre ad
Slotsgade til venstre ad
Jernbanegade – til venstre ad
Vindegade – til venstre ad
Pantheonsgade - til venstre ad
Vestergade – til højre ad
Mageløs – til højre ad
Holsedore – til højre ad
Filosoffen – til venstre gennem
Munke Mose – til højre ad sti til
Sadolinsgade – til højre ad
Lahnsgade – til venstre ad
Langelinie – til højre ad
Kastanievej – til højre til
Mål: Ansgar Kirke
- her er der væskedepot

 

Dynamicweb